ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีไทย ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...